Op deze informatieavond komen allerlei zaken aan bod waar u en uw kind mee te maken krijgen als uw kind 18 jaar wordt..

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de stagecoördinatoren van onze school of de mentor van uw kind.