Fietscontrole Praktijkonderwijs

Regelmatig zien wij dat leerlingen met een fiets naar school komen, die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Hoewel het in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid is dat uw kind zich in het verkeer begeeft op een veilig vervoermiddel, willen wij u graag hierbij als Praktijkonderwijs Roermond helpen. Daarom zullen wij op 18 november een fietscontrole uitvoeren.

Dit in het kader van de fietsverlichting-campagne “Fietsverlichting laat je zien” vanuit ROVL en VNN en de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie

Wij vragen de aandacht voor de volgende onderdelen:

  • Aan de hand van een fiets-controlelijst (klik hier) gaan de leerlingen van het eerste leerjaar onder leiding van de techniekleerkrachten hun fiets laten controleren. Eventuele gebreken of onveiligheden zullen op een controlelijst worden aangetekend.
    tekst
  • Het zou fijn zijn als uw kind op 18 november op de fiets kan komen, wanneer dit niet mogelijk is kan deze veiligheidscontrole thuis zelf (eventueel met uw hulp) uitgevoerd worden.
    tekst
  • Aan de hand van de ingevulde fietscontrolelijst kan uw zoon of dochter zien of de fiets in orde is. Zo niet, dan is duidelijk, wat er gerepareerd of aangebracht dient te worden om het predicaat “veilige fiets” te kunnen krijgen. Uw kind kan dan (eventueel onder uw begeleiding) door middel van een bezoek aan een fietsenzaak berekenen hoeveel het kost om datgene te repareren of aan te brengen wat noodzakelijk is.

Wij vertrouwen er op dat u samen met uw kind deze actie serieus neemt. Allereerst vanwege de verkeersveiligheid van uw kind maar ook omdat dat de politie in de buurt binnenkort weer meerdere (brom)fiets-controles zal uitvoeren.

Bij het niet voeren van deugdelijke verlichting zal er zonder pardon proces-verbaal opgemaakt worden. Een bekeuring kan afhankelijk van de situatie nogal gauw oplopen tussen de € 30,- en € 100,-.

Samen maken we het verkeer veiliger en zo zijn alle fietsen weer klaar voor de winter!

Wist u trouwens dat het risico om in het donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is?

 

Rachelle Ottenheijm
Verkeerscoördinator