Informatie gedeeltelijke heropening school

Veilig, Verantwoord en Uitvoerbaar open vanaf 2 maart

Naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari 2021 gaat de school vanaf 2 maart weer gedeeltelijk open.

We verwachten dat de situatie tot aan de zomer niet heel veel meer versoepeling zal gaan geven. Daarom gaan we vanaf volgende week (week 9) een rooster invoeren dat we tot de zomervakantie uit gaan voeren. Met dat rooster kunnen alle leerlingen gedeeltelijk weer naar school komen, certificaatleerlingen kunnen hun examens doen en bij de leerlingen uit de onderbouw zullen we naast de praktijkvakken vooral aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een deel online les zal tot het einde van het schooljaar noodzakelijk blijven. Dit komt voort uit het gegeven dat 1,5 m afstand tussen leerlingen vooralsnog zoveel als mogelijk gehandhaafd moet blijven. Dat laatste is enorm complicerend bij het verzorgen van praktijkvakken. Het is voor iedereen belangrijk dat we ons onderwijs Veilig, Verantwoord en Uitvoerbaar uit kunnen voeren. Mochten er meer versoepelingen komen dan zullen we op dat moment bekijken wat dit voor het rooster betekent. Uiteraard hopen we dat we niet weer terug moeten naar een volledige schoolsluiting.

 

Het betekent voor week 9 concreet het volgende:

·  Maandag 1 maart hebben alle leerlingen een vrije dag, stages gaan uiteraard door. Docenten gebruiken deze dag om alles voor het nieuwe lesrooster, werkpakketjes voor de online lessen e.d. voor te bereiden.

 

· Op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart houden we in blokken van 2 klokuren een uitgebreid mentoruur. De tijden zijn van 9.00-11.00 uur of van 13.00-15.00 uur.

Uw zoon/dochter wordt voor één van deze dagen op school uitgenodigd. Dit horen de leerlingen via de persoonlijk mentor. In dit mentoruur besteden we uitgebreid aandacht aan: het volledig nieuwe lesrooster, wanneer moet ik op school zijn, wat moet ik dan bij me hebben, wanneer heb ik thuis les, de schoolregels in Coronatijd, kijken we met elkaar terug op de afgelopen periode en willen we weten hoe het met iedereen persoonlijk gaat. Zodat we met elkaar een goede fysieke en mentale start van deze nieuwe periode kunnen maken. Tijdens dit moment worden ook spullen meegeven voor de online lessen.

Er vinden deze twee dagen geen online lessen plaats.

Reeds geplande persoonlijk doelen gesprekken tussen mentor en leerling kunnen eventueel online doorgaan.

Stages gaan uiteraard door.

· Woensdag 3 maart komen alle derdejaars van 8.45 – 12.00 uur naar school. De Gemeente Roermond wil namelijk op deze dag graag met jongeren in gesprek over hoe zij deze coronacrises ervaren. De derdejaarsleerlingen hebben zodoende van 9.30 - 11.30 een online-bijeenkomst met de Gemeente Roermond, o.a. met wethouder mevr. Smitsmans. Deze bijeenkomst vindt online plaats, maar wordt vanuit school in een lokaal begeleid door onze docenten. Tevens krijgen de derdejaars op deze ochtend de informatie die nodig is voor het nieuwe rooster en de gedeeltelijke herstart op school. Stages gaan door.

· Vanaf donderdag 4 maart gaat het nieuwe lesrooster in.

 

Komt u kind weer naar school, help hem/haar dan herinneren aan de nog altijd geldende maatregelen:

·         Draag een mondkapje

·         Was je handen op de aangegeven plekken

·         Houdt ten alle tijden 1,5 m afstand van iedereen

·         Blijf met klachten thuis en laat je testen.

 

Heeft u vragen, opmerkingen, zorgen, bespreek dit met de persoonlijke mentor van uw kind.

Laatste nieuws

15 juli vanaf 12.35 vrij

15 juli studiemiddag vanaf 12.35 uur I.v.m. een studiemiddag zijn op 15 juli vanaf 12.35 uur alle leerlingen vrij. Wij vinden het fijn om u te spreken. Heeft u vragen…

Lees meer

Cursus grondverzetmachine

De subsidies van de Europese Unie worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over stage voor de 2e jaars

Op donderdag 10 juni om 19.00 uur is er via Teams een digitale informatiebijeenkomst over de stages voor de huidige 2e jaars leerlingen.

Lees meer

Wij vinden het fijn om u te spreken.

Heeft u vragen over onze school?
Onze medewerkers beantwoorden ze graag.