Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds
De gemeente Roermond heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het
Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Midden-Limburg.
Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds.
Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of
vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende
stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en extra begeleiding bij
praktijklessen.

Wij vinden het fijn om u te spreken.

Heeft u vragen over onze school?
Onze medewerkers beantwoorden ze graag.