Zorgadviesteam

Het Zorg Advies Team (ZAT)

Soms zijn er problemen die een mentor of docent niet kan oplossen. We roepen dan de hulp in van ons Zorg Advies Team (ZAT). Dat doen we bijvoorbeeld als een leerling problemen thuis heeft. Of ruzie heeft met een docent of andere leerling.

In het ZAT zitten de volgende mensen:

  • een orthopedagoog;
  • een medewerker van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG);
  • onze zorgcoördinator/adjunct-directeur;
  • de leerplichtambtenaar van de gemeente Roermond.

Zij bespreken het probleem en zoeken samen naar een goede oplossing. Zodat het uiteindelijk weer beter gaat met een leerling. 

Wij vinden het fijn om u te spreken.

Heeft u vragen over onze school?
Onze medewerkers beantwoorden ze graag.