Ziekte en verlof

Meld uw kind op tijd ziek. Ook bij het stagebedrijf.

In Nederland moeten kinderen verplicht naar school. Uw kind moet elke dag naar onze school komen om praktijkonderwijs te volgen. Of naar het stagebedrijf om stage te lopen. Als ouder moet u daarvoor zorgen.

Is uw kind ziek? Dan moet u uw kind op tijd bij ons ziek melden. Als dat nodig is belt u ook het stagebedrijf. Wij doen dat niet voor u. En uw zoon of dochter mag dat ook niet zelf doen. 

Ziekmelden kan ’s morgens tussen 8.30 en 9.00 uur via tel. 0475 - 323 437. Bel ons ook als uw kind om een andere dringende reden niet naar school kan komen.

Verlof aanvragen

Natuurlijk kunnen er dingen gebeuren, waardoor uw kind één dag of langer niet naar school kan komen. U kunt dan bij onze directeur vrij vragen voor uw zoon of dochter.
Gebruik daarvoor het formulier ‘verlofaanvraag’.

Zonder geldige reden niet op school

Is uw zoon of dochter niet op school en heeft u ons dat niet verteld? Dan geeft onze directeur dit door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. Dit doen wij ook als uw kind regelmatig te laat op school komt. 

De leerplichtambtenaar van de gemeente Roermond is mevrouw M. van der Veer. Heeft u vragen, bel haar dan op tel. 0475 – 359839. Of neem contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont.

Wij vinden het fijn om u te spreken.

Heeft u vragen over onze school?
Onze medewerkers beantwoorden ze graag.