Voor ouders

Naar het Praktijkonderwijs

Naar het praktijkonderwijs

Als het vmbo net iets te moeilijk voor je is, kun je na de basisschool naar het praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs leer je hele praktische dingen.

Medezeggeschapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In onze raad zitten 3 medewerkers en 3 ouders. Samen helpen zij de directie van onze school om goede beslissingen te nemen.

Ziekte en Verlof

Ziekte en verlof

In Nederland moeten kinderen verplicht naar school. Uw kind moet elke dag naar onze school komen om praktijkonderwijs te volgen. Of naar het stagebedrijf om stage te lopen. Als ouder moet u daarvoor zorgen.

Ouderavond

Ouderavonden

Natuurlijk wilt u weten hoe uw kind het doet op onze school. Daarom houden wij twee keer per jaar een ouderavond. Eén in januari en één aan het einde van elk schooljaar. Uw kind krijgt dan ook een rapport.

Zorgadviesteam

Zorgadviesteam

Soms zijn er problemen die een mentor of docent niet kan oplossen. We roepen dan de hulp in van ons Zorg Advies Team (ZAT). Dat doen we bijvoorbeeld als een leerling problemen thuis heeft. Of ruzie heeft met een docent of andere leerling. 

Beleid lesuitval

Beleid lesuitval

Eigenlijk vallen er bijna nooit lessen uit bij Praktijkonderwijs Roermond. En als dat toch een keer gebeurt, dan vangt een andere docent die les op. Daarom heeft uw kind nooit tussenuren.

Downloads voor ouders

Als eerste ons laatste nieuws ontvangen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Wij vinden het fijn om u te spreken.

Heeft u vragen over onze school?
Onze medewerkers beantwoorden ze graag.