Voorlichting Vuurwerk en vrijwillige tassen controle

Voorlichting Vuurwerk en vrijwillige tassen controle

Vandaag is de politie een voorlichting aan onze leerlingen van alle leerjaren komen geven over het verbod op vuurwerk dit jaar.

De leerlingen kregen voorlichting over de verschillende categorieën vuurwerk en over wat er allemaal wel en niet mag.

Verder ging de wijkagent in op wat de gevolgen zijn als je je niet aan de regels houdt.

De leerlingen konden op vrijwillige basis hun tas laten controleren en hier werd volop gehoor aan gegeven.

We zijn blij te kunnen melden dat er geen vuurwerk is aangetroffen.

We hebben vertrouwen op een veilige afsluiting van een moeilijk 2020!